Některé moje eseje

Esej v angličtině

Rudolf Stursa or The story of Czech "Oscar Schindler"

Eseje v češtině

Americká občanská válka

Vývoj demokracie v Rusku

Rwanda a Burundi aneb nikdy nekončící zabíjení?

Druhá Berlínské krize

Odsun jako tragické zakončení sedmi století trvajícího stýkání a potýkání Čechů a Němců v jednom státě

JUDr. Rudolf Štursa aneb Příběh českého "Oskara Schindlera"

Nicolas Winton aneb Příběh britského "Oskara Schindlera"

Guatemala


HTML design © Radek Klempera 1998