Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem

1
VĚK MLADOSTI

Dětství

Domov
Děti mezi sebou
Dítě a jeho svět
Rok na vsi
O dětství a výchově

Na školách

Na učení
V Brně
Vojny v letech padesátých a šedesátých
Vídeň
O školách

Mladý muž

Čtenářův svět
Universitánem
Miss Garrigue
Na prahu

2
ŽIVOT A PRÁCE

Do nových úkolů

Soukromý docent
Do Prahy
Škola a jiné zájmy

V práci a v zápasech

Politika
Léta devadesátá
Slovensko
Léta 1900-1910
Před válkou

Válka

První čas války
Londýn
1917
S vojáky v Rusku
Konec války

V republice

Úřad presidenta
Starý strom

3
MYŠLENÍ A ŽIVOT

Noetika - teorie poznání

O poznání
Co je pravda?
O mýtu
Vědění a mýtus
Záruky poznání
Iracionalism
Racionalism
Noetická skepse
Závěry: konkrétism

Metafyzika

Poznání a svět
Sub specie aeterni
Duše a svět
Prozřetelnost

Náboženství

O náboženství
Analýza náboženství
Náboženství Ježíšovo
Náboženství lásky

Křesťanství

Křesťanství a církev
Náboženský vývoj u nás
Církev a stát

Takzvaný kulturní boj

Víra a věda
Tolerance
Stát a církev

Ještě o náboženství

Život náboženský
O zbožnosti
Víra a rozum

Politika

Politická teorie a praxe
Dějiny a svět
Dějiny a my
Od teokracie k demokracii
Demokracie

Národ

Malý národ
Láska k národu

4
Mlčení s T. G. Masarykem

Jak vznikaly Hovory?

"Nechtěl jsem Lhát..."
T. G. M. hovoří a - mlčí
A nakonec - trochu historie

HTML design © Radek Klempera 1999