Různé historické dokumenty

Tady na té stránce budu zveřejňovat ke studiu různé dokumenty, které seženu a budu se domnívat, že by měly být dostupné na Internetu. Zatím jsou řazeny chronologicky.

ÚSTAVA SPOJENÝCH STATŮ AMERICKÝCH

Manifest komunistické strany

Norimbeské zákony

Benešovy "(anti)německé" dekrety a související předpisy

(Mnichovská dohoda; Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava; Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa; Postupimská dohoda; Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky; Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků (zákon o amnestii); Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata; Nález Ústavního soudu České republiky o platnosti dekretu č. 108/1945 Sb)

Prohlášení francouzské vlády z 9. května 1950

PROHLÁŠENÍ CHARTY 77

STANOVY SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE

Text petice Několik vět

Charta 97: Výzva neziskových organizací Běloruska

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí


HTML design © Radek Klempera 1998