Růžena Šmídová a Bohdan Bohun

Růžena Šmídová spolu se svým adoptivním synem Bohdanem Bohunem zachránila čtyři lidské životy a pomohla celé řadě dalších. V jejich domě v Řevnicích mezi Berounem a Prahou byl postupně vybudován podzemní kryt, který se stal útočištěm pronásledovaných, k nimž v dubnu 1943 přibyli i dva židovští štvanci z polského území. Šlo o to přežít. Německá fronta se již začala hroutit, ale konec byl ještě daleko. Obětavá paní se pečlivě se synem starala o své svěřence. Po napětí v době heydrichiády se zdálo, že vše zůstane utajeno a všichni se dočkají svobody. Avšak koncem srpna 1943 byl ukryt prozrazen. Paní Šmídová byla zatčena i se synem a pronásledovanými občany židovského původu a nastoupila cestu do nacistických koncentračních táborů. V červnu 1997 předal v Řevnicích Raphael Gvira, velvyslanec státu Izrael v ČR, dosud žijícímu Bohdanu Bohunovi (v roce 1997 mu bylo již 84 let) medaili s čestným uznáním, nesoucí titul "Spravedlivý mezi národy". Toto čestné uznání bylo uděleno Památníkem holocaustu Yad Va Shem v Jeruzalémě jemu a in memoriam Růženě Šmídové. Jejich jména jsou tam, spolu s dalšími dvaceti jmény Čechů, vyryta na tabuli cti na věčnou památku jejich hrdinství. Slavnostního aktu se zúčastnili i Dora Kaftan a Max Neuman, dva z těch, kteří se v Řevnicích během války ukrývali.

Paní Šmídová i Bohdan Bohun byli známí jako nesmírně skromní a dobří lidé. Vždyť o tom, jak to tehdy skutečně bylo, se veřejnost dozvídá vlastně až nyní. Svoje jednání považovali za samozřejmou lidskou povinnost. "Potřeboval jsem k tomu jen své srdce," říká oceněný starý pán. Ani teď nechtěl, aby se o jeho vyznamenání vědělo.


© zkrácený článek Františka Šedivého: "Nezapomenuté hrdinství", ZN noviny, příloha "Náš domov", 13. 6. 1997
HTML design © Radek Klempera 1999